Αποτελέσματα αναζήτησης

Το ακίνητο ως επένδυση

Η καλύτερη επένδυση αν αυτή υπήρχε θα έπρεπε να κατέχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Πλήρης ασφάλεια του επενδυτικού κεφαλαίου σε πραγματικές και ονομαστικές τιμές.
  • Απόλυτη διασφάλιση του ληφθέντος εισοδήματος σε πραγματικές αλλά και σε ονομαστικές τιμές
  • Πλήρης ρευστότητα του κεφαλαίου, και
    Λήψη του εισοδήματος χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις εις βάρος του επενδυτή

Κάθε ακίνητο είναι μοναδικό και διαφορετικό. Μπορεί δύο ακίνητα φαινομενικά να είναι ίδια αλλά συνήθως διαφέρουν σε μέγεθος, στο σχέδιο (κάτοψη), στη κατάσταση που βρίσκεται και στην τοποθεσία. Οι διαφορές σε δυο φαινομενικά ίδια ακίνητα μπορεί να είναι μικρές αλλά θα διαμορφώσουν δυο διαφορετικές τιμές μεταξύ τους.

Το ακίνητο είναι σχετικά ανθεκτικό στον χρόνο επομένως η επένδυση στα ακίνητα θεωρείται μακροπρόθεσμη. Οι οικοδομές μπορεί να φθείρονται και να παλαιώνουν με τον χρόνο αλλά έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής συγκριτικά με άλλα κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία.

Τα έξοδα αγοράς, πώλησης και διατήρησης του ακινήτου είναι σχετικά υψηλά (φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά, μεσιτική αμοιβή, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, έξοδα διαχείρισης και συντήρησης κλπ.).

Ωστόσο το ακίνητο σαν επένδυση και ειδικότερα οι κατοικίες θεωρούνται μια “ασφαλής” επένδυση. Τα ακίνητα είναι καλοί αντισταθμιστές σε περιόδους πληθωρισμού και μακροπρόθεσμα – τουλάχιστον ιστορικά – φαίνεται να διατηρούν την αξία τους (σε πραγματικές τιμές).

Από οικονομικής απόψεως, για να αποφασίσει κάποιος/α ποια επένδυση αποτελεί την καλύτερη επιλογή πρέπει να υπολογίσει την απόδοση της επένδυσης. Η απόδοση (yield) λειτουργεί ως βασικό μέτρο σύγκρισης μεταξύ διαφόρων τύπων επενδύσεων. Συνήθως, υψηλή απόδοση συνεπάγεται υψηλό ρίσκο κι αντιστρόφως. Πάντα αναζητούμε την ισορροπία.

Ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού της απόδοσης είναι ως εξής:

(Ετήσια εισοδήματα από την επένδυση / Συνολικό κεφάλαιο που δαπανήθηκε) x100

Όσον αφορά τα ακίνητα, μια πολύ καλή απόδοση μπορεί να θεωρηθεί το 6% (προ φόρων κι εξόδων).

Με εκτίμηση,

Ηρακλής Πάσχος M.Sc.

Compare Listings