Αποτελέσματα αναζήτησης

Συμβουλές για εκμισθωτές

Συμβουλές προς ιδιοκτήτες για τη μίσθωση ακινήτων

Η αναζήτηση και εύρεση του ενοικιαστή μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους και σταδιακά. Ο συνηθέστερος και πιο ασφαλής τρόπος είναι να απευθυνθείτε σε ένα μεσιτικό γραφείο, κατά προτίμηση κάποιον επαγγελματία που γνωρίζετε –  ο οποίος θα είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μπορείτε να το προωθήσετε και μόνοι σας τοποθετώντας ένα μισθωτήριο στην είσοδο του κτηρίου ή κοινοποιώντας το σε διάφορα social media. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην πληρώνετε  προκαταβολικά.

Ο αποκλεισμός μισθωτών με βάση την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία ή τις προσωπικές διακρίσεις και προτιμήσεις – απαγορεύεται από τον νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει κάθε εκμισθωτή είναι η συνέπεια και η φερεγγυότητα του μισθωτή, δηλαδή το να ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις – πληρωμή ενοικίου, κοινοχρήστων και λογαριασμών κοινής ωφέλειας – που σχετίζονται με το μίσθιο. Όσες περισσότερες πληροφορίες έχετε στην κατοχή σας για τον υποψήφιο ενοικιαστή το καλύτερο για εσάς. Ζητάτε πάντα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον ενοικιαστή σας (ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας, προηγούμενη κατοικία, επάγγελμα κλπ.). Γνωστοποιείστε στον ενοικιαστή σας όλες τις υποχρεώσεις του πάντα με σεβασμό.

Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή (στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ.) καθώς επίσης των επιπλέον ατόμων που θα διαμένουν στο μίσθιο. Πρέπει επίσης να αναγράφεται το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα και το είδος & ο σκοπός της χρήσης του μίσθιου (κατοικία, εμπορική χρήση κλπ.). Η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια του μισθωτηρίου – για τις κατοικίες και τα εμπορικά ακίνητα – είναι τα 3 χρόνια, ανεξαρτήτως αν στο συμφωνητικό αναγράφεται μικρότερη, συνεπώς υπάρχει τριετής δέσμευση. Ωστόσο, εάν συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια, είναι σαφώς έγκυρη και δεσμευτική και για τα δύο μέλη. Μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του μισθωτηρίου, ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να το υποβάλει ηλεκτρονικά στη βάση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.Ο. – www.gsis.gr. Ο μισθωτής με τη σειρά του θα πρέπει να κάνει αποδοχή – πλέον η  ημερομηνία αποδοχής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο. 

Δεν πρέπει να παίρνετε  προκαταβολή ενοικίου πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου. Η σύνδεση του ρεύματος, του φυσικού αερίου και της ΕΥΔΑΠ θα πρέπει να είναι πάντα στο όνομα του μισθωτή. Δεν εκμισθώνουμε το ακίνητο σε πρόσωπα που αποφεύγουν να δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του μισθωτηρίου όπως επίσης δεν εκμισθώνουμε το ακίνητο σε αλλοδαπούς εάν δεν δηλώνονται στο μισθωτήριο τα στοιχεία της άδειας παραμονής τους. Και γενικά προσοχή στο τι συμφωνείτε, είτε προφορικά ή γραπτά. Πάντα να συμβουλεύεστε κάποιον δικηγόρο, καθώς κάθε ενέργεια ή παράλειψη μπορεί να έχει κρίσιμες επιπτώσεις.

Η σχέση με τους ενοικιαστές σας πρέπει να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη και αλληλοκατανόηση, η προσέγγιση των προβλημάτων πρέπει να γίνεται ανθρώπινα με σκοπό την επίλυση αυτών με δίκαιο τρόπο. Να αποφεύγετε να λύνεται τις διαφορές δικαστικώς και να προσπαθείτε να λύνεται τα όποια νομικά θέματα μεταξύ σας. Μην ξεχνάτε, «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

ΔΕΗ
https://www.dei.com.gr/Ebill/Login.aspx?lang=1 

ΕΥΔΑΠ
www.eydap.gr/index.asp?a_id=743

Με εκτίμηση,
Iraklis Paschos M.Sc.

 

Πηγή: https://www.pomida.gr/

Compare Listings