Αποτελέσματα αναζήτησης

Συμβουλές για υποψήφιους μισθωτές

 

Σε περίπτωση που αναζητάτε ακίνητα μέσω κάποιου μεσιτικού γραφείου, να επιλέγετε πάντα μεσιτικά γραφεία τα οποία ασκούν νόμιμα το επάγγελμα και είναι μέλη του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης.

Προτού επιλέξετε το ακίνητο της αρεσκείας σας, ελέγξτε αν υπάρχουν φθορές ή ελαττώματα σ’ αυτό. Σε περίπτωση που υπάρχουν, ζητήστε από τον ιδιοκτήτη να αναλάβει την αποκατάσταση αυτών ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο.

Μην μισθώνετε κάποιο ακίνητο αν η τιμή του ενοικίου είναι πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων σας. Καλό θα ήταν να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις στις προτιμήσεις σας και να επιλέξετε ένα ακίνητο το οποίο ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητές σας. Επιπλέον, να είστε ενήμεροι σχετικά με όλες τις οικονομικές σας υποχρεώσεις που αφορούν το μίσθιο (κοινόχρηστα, ΔΕΗ κλπ.) και να μεταφέρετε στο όνομά σας τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας.

Προτού μεταφέρετε το ποσό της εγγύησης/προκαταβολής ή τα μισθώματα, βεβαιωθείτε πως τα χρήματα μεταφέρονται στον ιδιοκτήτη ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και όχι σε κάποιον άγνωστο. Η εγγύηση συνήθως ισοδυναμεί με ένα μίσθωμα για τις παλιές κατοικίες και δύο για τις ανακαινισμένες ή επιπλωμένες αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δύο μισθώματα. Η εγγύηση επιστρέφεται σε εσάς άτοκα όταν αποχωρήσετε στο μίσθιο

Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν πληρώνετε το ενοίκιο, τα κοινόχρηστα και γενικά δεν εξοφλείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις έγκαιρα ο/η ιδιοκτήτης/ρια μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον σας κοινοποιώντας πρόσκληση για πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων εντός 15 ημερών. Εάν οι οικονομικές υποχρεώσεις σας διευθετηθούν εντός της προθεσμίας, η διαδικασία σταματάει αυτομάτως. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε, τότε κοινοποιείται σχετικά άμεσα σε εσάς μια “διαταγή απόδοσης μισθίου”. Ωστόσο, κατέχετε το δικαίωμα να ασκήσετε μέσω του δικηγόρου σας ανακοπή αυτή της διαταγής βασιζόμενοι σε έγκυρους λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σε τέτοιου είδους ζητήματα να συμβουλεύεστε τον/την δικηγόρο σας.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνείται να εισπράξει τα ενοίκια μπορείτε να τα καταθέσετε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – στο όνομά του – και να κοινοποιήσετε το γραμμάτιο παρακαταθήκης μέσω δικαστικού επιμελητή. Και σ’ αυτή την περίπτωση να συμβουλευτείτε τον/την δικηγόρο σας για εναλλακτικές επιλογές εξόφλησης του ενοικίου.

Η σχέση σας με τον εκμισθωτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από κατανόηση και αλληλεγγύη. Μην ξεχνάτε πως ο ιδιοκτήτης σας έχει παραχωρήσει την ιδιοκτησία του κι εσείς πρέπει να την σέβεστε. Κι όπως έλεγαν οι παλιοί, «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους».

Compare Listings