Αποτελέσματα αναζήτησης

Συμβουλές για πωλητές (ιδιοκτήτες)

Συμβουλές προς ιδιοκτήτες που επιθυμούν να πωλήσουν το ακίνητο τους

Η πώληση του ακινήτου, για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε στάδιό της. Γι’ αυτό το λόγο η ανάθεση της πώλησης του ακινήτου σας σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία – κτηματομεσίτη – είναι το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πώληση. Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποιες συμβουλές (tips) σε περίπτωση που επιθυμείτε να πουλήσετε το ακίνητό σας.

Η απόφασή σας να θέσετε προς πώληση το ακίνητό σας πρέπει να είναι οριστική.

Το ακίνητο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πωληθεί, δηλαδή να μην έχει νομικές δυσκολίες. Επομένως, ένας νομικός έλεγχος εκ των προτέρων – από ένα δικηγόρο – θεωρείται απαραίτητος.

Αναθέστε το ακίνητό σας σε έναν έμπειρο επαγγελματία μεσίτη της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο σας. Είναι πολύ σημαντικό ο μεσίτης να γνωρίζει την περιοχή και πώς κινείται η αγορά στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, εάν έχετε κάποιον γνωστό μεσίτη στον οποίον επιθυμείτε να αναθέσετε την πώληση του ακινήτου σας, θα ήταν καλό να του προτείνετε να συνεργαστεί με ένα μεσίτη
της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.

Η εμπειρία μας καθώς και τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν πως η αποκλειστική ανάθεση του ακινήτου είναι η καλύτερη μέθοδος για μια επιτυχημένη πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ”

Συμφωνείστε εκ των προτέρων με το μεσίτη σας ποιά θα είναι η αμοιβή του – γραπτώς και όχι προφορικώς – για την παροχή των υπηρεσιών του. Υπογράψτε το αντίστοιχο έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου και η συμφωνημένη αμοιβή.

Η σωστή εκτίμηση του ακινήτου είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη πώληση, γι’ αυτό πρέπει να διεξαχθεί εμπεριστατωμένα. Η πιο αποτελεσματική και διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος – για τις κατοικίες – είναι η μέθοδος της σύγκρισης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.

Προσκομίστε στον μεσίτη σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (τίτλοι ιδιοκτησίας, κάτοψη κλπ.) – για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ”.

Ο μεσίτης στον οποίον έχετε αναθέσει την πώληση του ακινήτου πρέπει να σας ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της πώλησης του ακινήτου – αριθμός υποδείξεων που πραγματοποιούνται, διάφορες παρατηρήσεις των πελατών αναφορικά με το ακίνητο ή ακόμα και πιθανή αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης.

Η τελική απόφαση πρέπει να ληφθεί από εσάς και όχι από τον μεσίτη. Ο μεσίτης είναι ο σύμβουλός σας κι όχι αυτός που λαμβάνει αποφάσεις για εσάς.

Για να δεσμευτεί το ακίνητο πρέπει ο υποψήφιος αγοραστής να σας καταθέσει μια προκαταβολή. Η προκαταβολή δίδεται για να δεσμευτεί οριστικά το ακίνητο στη συμφωνηθείσα τιμή και να αποσυρθεί αυτομάτως από την αγορά. Μπορεί είτε να δοθεί κατά την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού είτε κατά την υπογραφή ενός συμβολαιογραφικού προσυμφώνου – το οποίο παρέχει περισσότερη ασφάλεια και στον αγοραστή αλλά και στον πωλητή.

Compare Listings