Σύνθετη Αναζήτηση

Περισσότερες επιλογές
Βρέθηκαν 0 αποτελέσματα. Δείτε τα αποτελέσματα
Αποτελέσματα αναζήτησης

Buying a Home

Posted by My Next Home on 28 Μαΐου, 2014
0

There are cracks in the foundation. Nothing structural. Nothing that’s going to threaten the stability of the home, but they’re there. Nooks, crannies and holes through which seeps an invisible threat. Colorless, odorless and undetectable by your average human, it is nonetheless the second leading cause of lung cancer in the United States.

Radon gas – even the name sounds ominous, evoking images of radiation and nuclear devastation. Radon gas is created when uranium in the soil decays. The gas then seeps through any access point into a home. Common entry points are cracks in the foundation, poorly sealed pipes, drainage or any other loose point. Once in the home, the gas can collect in certain areas – especially basements and other low-lying, closed areas – and build up over time to dangerous levels. The Environmental Protection Agency of the US Government has set a threshold of 4 pico curies per liter as the safe level. As humans are exposed to the gas over a period of years, it can have a significant and detrimental effect.

Compare Listings